Belgian Driving Association

Tradional carriage driving

Woord van de voorzitter

Maart 2020 

Op 26 januari was er de geslaagde winterwerking bij onze sympathieke Urbain Vande Voorde. Deze interessante samenkomst waar Urbain en zijn vriendelijk gezelschap alles op touw hebben gezet om het jullie aangenaam te maken, het was een zeer groot succes met meer dan 80 aanwezigen in het overvolle mooie koetshuis. De diverse gastsprekers brachten ons interessante zaken aan het licht en de bedoeling van deze samenkomst was ook het gezellig samenzijn onder ons. Al vlug maakten wij plannen om ons materiaal na te zien, in orde te stellen voor de komende activiteiten waaronder op paasmaandag 13 april de 10de en laatste (?) tandemrit in Wachtebeke. Op 15 maart bent u verwacht in Oostnieuwkerke bij Joost en Inge Schollier: 14u00 Algemene Vergadering voor de effectieve BDA leden om 15 u00 voor alle BDA leden , de Nieuwjaarsreceptie, zie uitnodiging in W&W.

Het BDA-bestuur heeft vastgesteld dat de gestelde doelstellingen van de “Stuurgroep Traditiemennen” in de voorbije twee jaar niet behaald werden en dit ondermeer door externe factoren, die wij ten zeerste betreuren.

Het BDA bestuur heeft afstand gemaakt van de “Stuurgroep Traditiemennen” èn de door haar gemaakte beslissingen. BDA zal haar autonome werking opnemen zoals vroeger om alles te doen ten voordele van haar leden.

Vanaf heden heeft BDA haar eigen E-mail adres waar alle correspondentie moet verstuurd worden: [email protected] dank voor hem toe te voegen in uw contacten.

Met dank voor uw jarenlang vertrouwen in de BDA en wij gaan door voor u.


Albert de Busschère