Belgian Driving Association

Tradional carriage driving

Woord van de voorzitter

december 2019

Geachte leden, 

Beste vrienden, 


Naar gewoonte komt het eindejaar snel op ons af en met ons allen mogen we gezellig napraten, zoals op de “kaas & wijnavond” bij Rita en Marc Matthys die we aan onze organisatoren aanbieden, over een vruchtbaar jaar met tal van mooie goed georkestreerde activiteiten die onze gedreven en vriendelijke organisatoren op touw hebben gezet, zij zijn daarvoor uitdrukkelijk bedankt.

Beste vrienden, de voorlopige BDA kalender 2020 beloofd opnieuw een actief jaar te zijn met tal van diverse organisaties en een goede samenwerking met uw BDA bestuur zoals dat altijd is geweest, en dit sinds meer dan 40 jaar. In petto denken wij aan een reis met bezoek van een interessante en weinig bekende boeiende, uitzonderlijke rijtuigverzameling in het buitenland.

Ja, U moogt allen fier zijn op uw BDA want door uw deelname aan de diverse activiteiten wordt de “Traditie” hoog in het vaandel gehouden.

De BDA doet er alles aan om uw rijdend patrimonium te laten genieten van het grote publiek aanwezig op de verschillende activiteiten.

Vanaf heden worden alle inschrijvingen verstuurd naar de zetel van de BDA en dit voor de eerste maal op 26 januari voor de verschillende voordrachten over winterwerking bij ons sympathiek lid Urbain Van de Voorde, schrijf zeker tijdig in.

Moge het nieuwe jaar een jaar vol nieuwe uitdagingen zijn om het Traditiemennen verder positief kenbaar te maken en ook te beoefenen.

In naam van het bestuur wens ik u allen een zalig, gelukkig, gezond en voorspoedig Nieuwjaar toe.Albert de Busschère